Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. §81 popisuje náhradní plnění jako jednu z možností splnění tzv. povinného podílu. Náhradní plnění je přidělení zakázek, nákup zboží či služeb od firmy, která zaměstnává více něž 50% zaměstnanců OZP na hlavní pracovní poměr a je uznaným dodavatelem náhradního plnění. Agency of Eagle je uznaným dodavatelem náhradního plnění. Splnění povinného podílu je povinností všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. Výpočet náhradního plnění se řídí Vyhláškou 518/2004 Sb.

Průměrná mzda 37.047 Kč

Tato částka byla vyhlášena Českým statistickým úřadem jako hodnota průměrné mzdy za 1. - 3. kvartál roku 2021. Můžeme tak provést výpočet náhradního plnění za rok 2022

Co je vlastně povinný podíl?

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením - OZP, se dotýká ze zákona všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci. Ti musejí dodržet povinný podíl OZP 4 % z celkového počtu zaměstnanců.

Jak lze splnit povinný podíl? 1 - 2 - 3

 

 


  1. Odeberete výrobky či služby od firmy, která je oprávněna poskytnout náhradní plnění. Tzn. pokud z jakékoliv příčiny nemůžete zaměstnat OZP dle předchozího bodu, máte možnost odebrat výrobky či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením. Agency of Eagle poskytuje náhradní plnění již několik let.
  2. Zaměstnáte osobu(y) se zdravotním postižením - OZP v poměru (povinném podílu) 4% k celkovému počtu zaměstnanců, 
  3. Odvedete do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP. Možná jste také slyšeli výraz “invalidní daň”. Způsob výpočtu odvodu do státního rozpočtu za každou nezaměstnanou OZP stanovuje § 82 zákona o zaměstnanosti. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů. 

Novela zákona č. 435/2004 Sb. se dotkla již Náhradního plnění 2018

Novela zmiňovaného zákona nabyla účinnosti od 1. října 2017. Přinesla zásadní změnu v problematice plnění povinného podílu zaměstnávání OZP (osob se zdravotním postižením). Spolupracujete s dodavatelem, který je zaměstnavatel s více než 50 % osob se zdravotním postižením? Potom můžete využít dodání v režimu náhradního plnění. Pozor však! Aby bylo dodání zboží nebo služby považováno za náhdadní plnění, musí dodavatel nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení vložit níže uvedené údaje (odstavec Povinnosti dodavatele v elektronické evidenci)  do elektronické evidence.
 

Zajistěte si náhradní plnění již dnes a kontaktujte Agency of Eagle

+420 724 183 420  

radim.hlozek(at)eagleservice.cz

 Dat. schránka 6vkri26

Agency of Eagle s.r.o. se sídlem na Praze 1 v Burzovním Paláci, ul. Rybná 682/14, PSČ 110 00, IČ: 01421123, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206260, jednající panem Radimem Hložkem, jednatelem, číslo účtu 107-4336500277, kód banky 0100 vedený u Komerční banka, a.s.

MPSV elektronická evidence náhradního plnění

Povinnosti dodavatele v elektronické evidenci

Příklad jak si vypočítat náhradní plnění

Příkladový počet zaměstnanců Vaší společnosti

500 zaměstnanců

POVINNÝ PODÍL zaměstnávání OZP z celkového počtu zaměstnanců

4% 

VÁŠ POVINNÝ PODÍL zaměstnanců s OZP

20

Podstatným údajem je průměrná měsíční mzda za 1.-3. kv. roku 2021

37.047 Kč

Pokud nesplní Vaše společnost POVINNÝ PODÍL, máte povinnost zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za každého jednoho "nesplněného" zaměstnance OZP (2,5 x 37.047) 

92.617,50 Kč

Pokud nesplní Vaše společnost CELKOVÝ POVINNÝ PODÍL za uvedených 20 zaměstnanců zaplatíte státu (20 x 92.617,50)

1.852.350 Kč

Pokud využijete našeho náhradního plnění, tak odběrem služeb ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy získáte NÁHRADNÍ PLNĚNÍ za 1 zaměstnance OZP (7 x 37.047)

259.329 Kč

Pokud by jste NÁHRADNÍM PLNĚNÍM od naší společnosti chtěli pokrýt celkový POVINNÝ PODÍL musel by roční objem Vámi odebraných služeb činit (20 x 259.329)

5.186.580 Kč

 

Jaké služby nebo produkty u nás můžete v rámci náhradního plnění odebrat?

Správa recepce a podatelny
Komplexní správa objektu
Údržba zeleně a komunikací
Bezpečnostní audit a bezpečnostní konzultace
Služba prostorové dezinfekce
Prostředky pro plošnou a prostorovou dezinfekci
Úklidové prostředky a hygienický materiál


Kontaktujte nás     Vyžádat reference

 

Certifikace kvality 

 

Ekologická certifikace 

 

 

Vlastní značka pro merch